როგორ მუშაობს აბსტრაქტული ინტელექტი.

საერთო იდეით აზროვნება აბსტრაქტული ინტელექტი — ესაა სმენის ვექტორიან ადამიანთა უნარი, გონებამახვილურად ააწყონ სამყაროს მთლიანი მოდელი. რაც არ უნდა საოცარი

Read more