სმენითი (აუდიალური) ფსიქოტიპის ხასიათი.

  ეპიგრაფის ნაცვლად. ცოცხალ ნივთიერებას ფორმათა მრავალფეროვნებაში გააჩნია მზის შუქზე, ან უმისობაზე რეაგირების უნიკალური უნარი. ადამიანების უმრავლესობა რეაგირებს ორგანიზმის მზარდ

Read more