სმენის ვექტორის თავისებურებები სცენარში.

  სმენა, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი დომინანტი ვექტორია და როგორც ამ უკანასკნელთა შესახებ სტატიაში ვთქვით, ეს ვექტორები თითქმის ყოველთვის სცენარში არიან,

Read more