სმენური ბავშვის სოციალიზაცია

ზიანის მიყენებასა და განვითარებას შორის. ბავშვის საშინაო აღზრდისა და განათლების გადაწყვეტილების მიღებით მშობლები იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის – პირველადი სოციალიზაციის

Read more