სომატიზაცია, სხეულის დაავადება თუ სულის ტანჯვა?

ჩვენი სხული ფსიქიკური პროცესებისგან განუყოფელია, ეს ურთიერთქმედება ხშირად ძალიან საინტერსოა და მოულოდნელი გზით ამჟღავნებენ თავს. არსებობს ასეთი მოვლენა – სომატიზაცია

Read more