სტიქიებსა და ვექტორებს შორის არსებული შესაძლო კავშირი

სტიქიებსა და ვექტორებს შორის არსებული შესაძლო კავშირი სისტემურ-ვექტორული ფსიქოლოგიის შესწავლისას გამიჩნდა მოსაზრება, რომ სტიქიები და ვექტორები დაკავშირებულია ერთმანეთთან. მაგალითად: ანალური

Read more