ურეთრალური ვექტორის დაზიანებები და სტრესები (ნაწილი მეორე).

  ურეთრალური ფსიქოტიპის დარღვევათა შემდეგი რიგი, კავშირშია მისი აზროვნების და ურთიერთობის თავისებურებებთან. ურეთრალები აზროვნებენ ჯგუფური და არა ინდივიდუალური კატეგორიებით. ურეთრალის

Read more