ფრიდა კალოს ვექტორული ანალიზი

  ადამიანი იბადება განსხვავებული მოცემულობით, განსხვავებული დანიშნულებითა და როლით. არსებობენ ადამიანები, ვინც კაცობრიობის დიდ მოზაიკაში უბრალო კენჭის როლს ასრულებენ, ისინიც,

Read more