რა არის იდეა სმენის ვექტორში?


რა არის იდეა სმენის ვექტორში?

რა არის იდეა? იდეა, არის ის, რასაც მატერიის დონეზე ეწოდება გარღვევა. თუ გახსოვთ ურეთრალურ ვექტორზე ვამბობდით, რომ ის მოძრაობს ნახტომებით. ზუსტად ასევეა სმენის ვექტორიანიც. ოღონდ ურეთრალის მოძრაობა ხდება ფიზიკურ სამყაროში, ბრძოლაში, ჯგუფისთვის გაძღოლაში. სმენის ვექტორიანის სამოქმედო სფერო კი გონებაა. ურეთრალის მოძრაობა არის წარსულიდან მომავლისაკენ, ხოლო სმენის ვექტორიანის მოძრაობა, ესაა მოძრაობა ქვემოდან ზემოთ. ესა მოძრაობა აბსტრაქციის ერთი დონიდან მეორისაკენ. სწორედ ამას მდგომარეობათა ცვლის სტრუქტურას ეწოდება იდეა. ის რასაც ურეთრალურ ვექტორში ეწოდება გარღვევა ფიზიკურ დონეში. სმენის ვექტორში ეწოდება იდეა. იდეაც გარღვევაა მაგამ განსხვავებულ დონეზე. ეს ორი გარღვევა ერთმანეთისაგან განსხვავდება ხარისხობრივად. ურეთალში ვთქვით, რომ ის უდგას სათავეში ჯგუფის ნებისმიერ მოძრაობას, ურეთრალი ახდენს გარღვევას, რომელიც ცვლიც მთელი ჯგუფის მომავალს, რადგან ეს გარღვევა ახალი ფაზის მოყვანაა, ამ გარღვევას ეწოდება რევოლუცია. ეს არის მოქმედება, რომელიც რადიკალურად ცვლის იმ ჯგუფის ცხოვრებას, რომლებიც ურეთრალს მიყვებიან. მაგრამ თუ ურეთრალს არ აქვს იდეები, მდგომარეობა რომლისკენაც ჯგუფს უნდა გაუძღვეს, მაშინ მისი გარღვევა, იქნება მხოლოდ პატარა გაელვება მომავლის გარეშე. რატომ? იმიტომ რომ არსებობს მოძრაობის ძალა, მაგრამ არა მიმართულება.

  • თვითმკვლელი ტერორისტები – ვინ არიან ისინი?

  • სმენური ფსიქოტიპი: შემოქმედსა და წითელ ღილაკს შორის

  • რჩევები სმენის ვექტორიანი ბავშვების მშობლებს

  • გრძნობა და გონება

  • მოზარდთა თვითმკვლელობები

  • ეკლებზე გავლით

  • კან-სმენური ფსიქოტიპის რეალიზაცია

  • სმენის ვექტორიანის ალტრუიზმი