კატეგორია: ბავშვები


დაზიანებები, ბავშვები
აუტიზმი (მეოთხე ნაწილი).

სტატიაში ვისაუბრებთ ვიზუალური და სმენის ვექტორების შეხამებაზე აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვებში.

დაზიანებები, ბავშვები
აუტიზმი (მესამე ნაწილი)

პროტესტის რეაქციები და აგრესია აუტისტ ბავშვებში: მიზეზები და კორექციის მეთოდები.

დაზიანებები, ბავშვები
აუტიზმი (მეორე ნაწილი)

სტატიაში განხილულია მხოლოდ სმენის ვექტორის დაზიანებით გამოწვეული აუტიზმი.

დაზიანებები, ბავშვები
აუტიზმი (პირველი ნაწილი).

როდესაც ბავშვს დაუსვამენ ხოლმე აუტიზმის დიაგნოზს, მშობლებს უმეტესად არ ყოფნით ძალა, გაუმკლავდნენ ერთბაშად თავს დატეხი...

დაზიანებები, ბავშვები
რეალური მშობლები და ვირტუალური შვილები. კომპიუტერი – ზიანი თუ სარგებელი?

ინტერნეტ კომუნიკაციები, ონლაინ თამაშები ბავშვების ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. ბავშვის ვირტუალურ ცხოვრებაში ჩარ...