კატეგორია: ვიზუალური


ვიზუალური
ვიზუალური ვექტორი - ვრცელი მიმოხილვა

ვიზუალური ვექტორი - ვრცელი მიმოხილვა

ვიზუალური, კანის,  სხვადასხვა
კულტურული აღმასვლა მასებში

მთელი თანამედროვე კულტურა – ვიზუალური ზომის შექმნილია. მაგრამ თუ ძველად ამით მხოლოდ კან-ვიზუალი მდედრი იყო დაკავებული...

ვიზუალური, ორალური
როგორ დავძლიოთ შიში და დავიწყოთ ლაპარაკი

თუ ვიზუალი ფსიქიკაში შიშის მდგომარეობაშია, ორალი შესაძლოა ვერ განვითარდეს, იმიტომ, რომ მის მფლობელს აქვს პუბლიკის წინ...

ვიზუალური, შესავალი
ვიზუალური ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის მთავარი მისწრაფებაა - იყოს შეუმჩნეველი. მისი გარეგნული გამომეტყველება ხშირად შეესატყვისე...