კატეგორია: ვიზუალური


ვიზუალური, კუნთი,კომბინაციები
რა დგას კან-ვიზუალი ქალის მაცდურობის უკან?

ვიზუალთან კომბიანციაში კანის ვექტორიანის ქცევა შეესაბამება მისი განვითარების დონეს. თუმცა ვიზუალის განვითარების დონე ...

ვიზუალური,დაზიანებები
ვიზუალური ვექტორის დამახასიათებელი დაზიანებები და სტრესები

ვიზუალები, როგორც ყველაზე ემოციური ნატურები, ყველა სხვაზე მძაფრად რეაგირებენ სხვადასხვა მოვლენებზე. ამიტომ მათი დეპრე...

ვიზუალური, კანის
კანური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები

კანური კანონი და ვიზუალური მორალი ერთიანობაში ქმნიან ჯგუფის და მისი თითოეული წევრის დაცვის მექანიზმს.

ვიზუალური, ანალური,დაზიანებები,კომბინაციები
ზედა ვექტორების გავლენა წყენის მდგომარეობაზე (ანალ-ვიზუალი)

ზედა ვექტორების გავლენა წყენის მდგომარეობაზე

ვიზუალური
„ის“, ვისიც სტივენ კინგსაც კი ეშინოდა

„ის“, ვისიც სტივენ კინგსაც კი ეშინოდა

ვიზუალური
ვიზუალური ფსიქოტიპი და იდეა

ვიზუალური ფსიქოტიპი და იდეა

ვიზუალური,კომბინაციები
კან-ვიზუალი მდედრი. ქალი რომელიც არ შობს

კან-ვიზუალი მდედრი. ქალი რომელიც არ შობს

სმენის, ვიზუალური
ღამეული იმედები სამყაროს აღსასრულზე

ღამეული იმედები სამყაროს აღსასრულზე

ვიზუალური
ვიზუალი და მისი მოჩვენებითი თვითიდენტიფიკაცია

ვიზუალი და მისი მოჩვენებითი თვითიდენტიფიკაცია

ვიზუალური
ფსევდოჰუმანიზმი, ანუ რა არის ჩვენი სიცოცხლე ხელოვნებასთან შედარებით?

ფსევდოჰუმანიზმი, ანუ რა არის ჩვენი სიცოცხლე ხელოვნებასთან შედარებით?

სმენის, ვიზუალური,კომბინაციები
სმენა და ვიზუალი – ვექტორული ძმები

სმენა და ვიზუალი – ვექტორული ძმები

ვიზუალური,კომბინაციები
კან-ვიზუალი ბიჭები

კან-ვიზუალი ბიჭები

ვიზუალური
დანაშაულის მსხვერპლი

დანაშაულის მსხვერპლი

ვიზუალური
სიყვარულზე შიშისა და საყვედურების გარეშე

სიყვარულზე შიშისა და საყვედურების გარეშე

ვიზუალური,კომბინაციები
რატომ განიცდის ყველა მამაკაცი ლტოლვას კან-ვიზუალი ქალისადმი?

რატომ განიცდის ყველა მამაკაცი ლტოლვას კან-ვიზუალი ქალისადმი?

ვიზუალური, ანალური,კომბინაციები
ანალური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები

ანალური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები