ქალური სიყვარული თუ შებრალება?


ქალური სიყვარული თუ შებრალება?

ქალური სიყვარული… როდესაც ქალს უყვარს, მას სურს იყოს სასურველი. პათეთიკური სიტყვები იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია სიყვარული, ვიდრე იყო სასურველი–კარგია. მაგრამ დიდხანს არა. ადამიანს არ შეუძლია მხოლოდ საკუთარი ძალისხმევით, მუდმივად ქონდეს ორმხირვობის განცდა. ცხოვრობდე წყვილად–ნიშნავს ერთი მიმართულებით სვლას. თუ კი, მიიღწევა კომპრომისი, მაშინ ორივე მათგანისგან. ისურვო რაღაც–ანუ ორივესთვის, ერთად. სიყვარული–ორივეს მხრიდან.

მრავალნაირი ადამიანია და სიყვარულსაც სხვადასხვანაირად გამოხატავენ, მაგრამ მათ შეუძლიათ იყვნენ ბედნიერები ერთად მხოლოდ მაშინ, როცა ორივე ებმევა ურთიერთობაში. თუ კი ეს ხდება ცალმხრივად, მაგალითად, თუ კი ეს მხოლოდ ქალის სიყვარულია, მაშინ აუცილებლად არსებობს დაძაბულობა და კონფლიქტი. ეს უკვე ის ურთიერთობა არაა, რომელსაც შეიძლება უწოდო ბედნიერი ურთიერთობა. ერთს არ შეუძლია მეორის ხარჯზე ცხოვრება, მეორეს არ შეუძლია უყვარდეს უანგაროდ. ნებისმიერი მიწიერი ცეცხლი აუცილებლად უნდა კვებო. თუ კი პასუხად არ გამოიკვებება, მაშინ ადრე, თუ გვიან ჩაქრება. ზოგისთვის შეუმჩნევლად, ზოგისთვისაც მტკივნეულად და ტრაგიკულად.

ქალური სიყვარული. როგორია ის?

სიყვარული–ეს არის გრძნობა, რომელიც მხოლოდ ვიზუალ ადამიანს შეუძლია იგრძნოს. თუ კი არ არის ვიზუალური ვექტორი, მაშინ ურთიერთობა შენდება ვნებაზე, მიჯაჭვულობაზე, ზრუნვაზე, საერთო ღირებულებებზე, ინტელექტუალურ და სულიერ სიახლოვეზე (ადამიანის ინდივიდუალური ხასიათის დამოკიდებულებაზე), მაგრამ არა ნათელ ეიფორიულ გრძნობაზე და ემოციურ გავლენაზე.

მაგალითად, ქალები სმენის ვექტორით, დარწმუნებულნი არიან, რომ ეს არის რაღაც– გარე სამყაროს მგრნობიარე ზეწოლა. მათი ქალური სიყვარული–ეს გაღმერთებული, მჭიდროდ გადახლართული ძიებაა სიცოცხლის აზრის, გრძნობა უსასრულო, განკუთვნილ დროში და სივრცეში. სმენის ვექტორიანი შეიძლება არც ეძებდეს შეხვედრას, მთავარია–სულით შეხება, აზრობრივად, გრძნობით… მას შეუძლია განიცადოს სრულიად შეშლილი გრძნობის ქარიშხალი და არაფრით არ გასცეს ეს, ასე, რომ მამაკაცი ვერც კი მიხვდეს განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას მის მიმართ. ვიზუალ ადამიანისთვის ყოველთვის აუცილბელია ცოცხალი კონტაქტი, აუცილებელია ხედავდეს სატრფოს, განშორება მისთვის–დიდი გამოცდაა.

როგორი იქნება განცდებით სიყვარული ვიზუალ ქალისთვის, ბევრადაა დამოკიდებული მის მდგომარეობაზე. თუ კი ქალი დაკავებულია მხოლოდ ლამაზი კაბებით და ფუმფულა კატით, მაშინ მისი ემოციური ამპლიტუდა იქნება გამოხატული, მხოლოდ ყურადღების მიქცევით თავისი პერსონის მიმართ: ისტერიულობით და დაუსრულებელი მოთხოვნებით სიყვარულში გამოტყდომით. მას მცირედ შეაწუხებს მამაკაცის მდგომარეობა, მისი ავსების და რეალიზაციის. მთავარია წყვილში მან დაინახოს თავისი თავი.

ასევე კან–ვიზუალი ქალი შიშის ქვეშ ვერ შეიგრძნობს ნამდვილ ქალურ სიყვარულს. ისინი ელოდებიან უფრო მეტად უზრინველყოფას, საჭიროებენ ძვირად ღირებულ საჩუქრებს, უპირატესობას ანიჭებენ ძვირფასეულობას. თუ კი ასეთ რამეს ვერ ხედავენ, მამაკაცი უსარგებლო ხდება. მისი მეოჯახე ხასიათი არ აღელვებს, მას არ აინტერესებს ცხოვრება მასთან მუდმივი გაგებით, და რაიმე განსაკუთრებული ნიშნით ყურადღება მიიპყროს მამაკაცმა შეუძლებელია.

სრულებით საწინააღმდეგოდ იქცევა ქალი, განვითარებული ვიზუალური ვექტორის თვისებებით. მუშაობს თანაგრძნობაზე მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილზე, ის განიცდის თანაგრძნობას ყველას მიმართ, ვისც ამას საჭიროებს. ის ხედავს უკეთ ადამიანებს. ვლინდება იმით, რომ მამაკაცთან ემოციური კავშირით განმსჭვალული, ხშირად მიდის ურთიერთობისკენ ამავე პრინციპით. აშენებს ემოციურ კავშირს, პირველ რიგში, სიბრალულის და თანაგრძნობის. ის იწყებს მამაკაცის დახმარებას, ისწრაფვის გააწონასწოროს მისი მდგომარეობა, მისცეს მას სურვილი სიცოცხლის, რეალიზების. ეს სურვილი ერევა სუფთა ქალურ კონტექსტს: ის უნდა მოერიოს თავის პრობლემებს, წყენას და მძიმე მდგომარეობას სწორედ მის გამო, საყვარელი ქალის გამო. მაგრამ მამაკაცის შებრალება ეს კიდევ არ არის სიყვარული. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის საპასუხო ნაბიჯები მამაკაცის მხრიდან, ასეთი ურთიერთობა განზრახ არათანაბარია.

ქალური სიყვარული. როგორ უნდა გადაარჩინოთ და არ დაიღუპოთ?

ქვის მტეხელი იზრდება კლდეებზე და მთებზე. ეს ნაზი, სუფთა და მუდმივი ყვავილი ნელა და მეთოდურად აკრავს თავის მზარდ ყლორტებს ცივ პირქუშ ქვებს, მისი მგრძნობიარე საცეცები პოულობენ ნებისმიერ, თუნდაც ყველაზე შეუმჩნეველ ნაპრალს და მოინადირებს მას ნაზად, მაგრამ არა უტიფრად…..

მის ზეწოლას ნებისმიერი მთის ქანი ნებდება.

…. მცენარის აღწერიდან ქვის მტეხელი.

ყველაზე მეტად მამაკაცებს სანაცნობო წრიდან ვიზუალი ქალი (განსაკუთრებით ანალური ვექტორით, ცდილობს გამოავლინოს მზრუნველობა) ირჩევს სწორედ მათ, ვინც საჭიროებს დახმარებას. გაცნობისას, ის რწმუნდება, რომ მამაკაცი შეეფერება მის შინაგან მოთხოვნებს, იზრუნოს მასზე. ის გარსერტყმის თავისი ემოციურობით, თავისი ქალური სიყვარულით: არწმუნებს მამაკაცს იმაში, რომ ის მას სჭირდება, რომ ვალდებულია და შეიძლება გამოასწოროს თავისი წარუმატებელი მდგომარეობა საქმეში. ზოგჯერ ასეთი ვიზუალი ქალები მიმართავენ ყველა თავის სულიერ ენერგიას მხოლოდ მამაკაცის დასახმარებლად. დარწმუნებულია, რომ უყვართ აი ასეთი თავისებური ფორმით. ფაქტობრივად ზრუნავს, როგორც დედა უფრთხილდება თავის ახალშობილს. თავის მხრივ მამაკაცი აღიქვამს ამას ზუსტად ისე, როგორც მეურვეობას და ან ეჩვევა, ან ამძიმებს მას.

თუ კი მაკაცსა და ქალს შორის ჩნდება განსაკუთრებული სიახლოვე და მიზიდულობა, და მამაკაცის ნეგატიური მდგომარეობის ხარისხი არ არის მაღალი (თითქოს და წყენები ანალურ ვექტორში, სმენური დეპრესია, ვიზუალური შიშები ან რაიმე სხვა), მაშინ მას შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი, გამოხატოს საკუთარი თავი სასურველი ქალის გულისთვის და დაიწყოს ცხოვრების პოზიტიურად შეცვლა.

,,შენ შემოაბიჯე ჩემს სიბნელეში სანთლით“

იური შევჩუკი

ურთიერთობის ჩათვლით, მასში ჩადებული, მხარდაჭერის შგრძნებით და საპასუხო გრძნობა ქალის მიერ, მისი ქალური სიყვარულით, მისი მოთხოვნილებით, მამაკაცი განიცდის სიხარულს და იმედს. მაგრამ იმისთვის, რომ გადალახოს წარსული წყენა, რომ შეძენილი აქამდე ნეგატიური მდგომარეობა არ მართავდეს მეტად დალაგებულ ურთიერთობას, აუცილებელია მათი გაცნობიერება, ნათლად გარკვევა საკუთარ თავში და თავის პარტნიორში.

სურვილი, შექმნას ურთიერთობა, გამყარებულია საკუთარი თავის და ერთმანეთის გაგებით, ეს თანდათანობით ხელს უწყობს გამოვიდეს წყენის მდგომარეობიდან თავისი ყოფილი მეუღლის, ან დედის, გათავისუფლდეს ეჭვიანობისგან, ისტერიისგან და დეპრესიისგან. მარტოობის და უსარგებლობის შეგრძნება, ცხოვრების აზრის არქონა იცვლება სხვა ადამიანის მიმართ ინტერესში, სურვილი, რომ ასიამოვნოს, გაახაროს ის. ეს ახალი შეგრძნება უბიძგებს მამაკაცს ახალი ჰორიზონტისკენ, რასაც მოაქვს სიხარული და სიამოვნება.

ქალური სიყვარული… შეყვარებულ და სასურველ ქალს შეუძლია ისე იმოქმედოს მამაკაცზე, რომ ის გახდება ქმედითი, იცხოვროს და მიიღოს სიამოვნება ცხოვრებისგან. ამასთან ზრუნვას ცალმხრივი მიმართულებით არ აქვს იგივე ეფექტი. მამაკაცს არ სჭირდება დედა, მას სჭირდება სასურველი ქალი, საინტერესო, გარკვეული თავის ინტერესებში და მასზე არანაკლებ საქმიანი. ყოველივე ამის შემდეგ, ქალი თუ არ ზრუნავს თავის თავზე, როგორ იზრუნებს მასზე, რომ იგრძნოს თავი მამაკაცად?

ქალს, მიჩვეულს ყველაფერი აიღოს საკუთარ თავზე, შესაძლოა არც ისე იოლად, მაგრამ მამაკაცს თანსდევს სურვილი დაეხმაროს, შეუმსუბუქოს, მიმართულება მისცეს, აჩვენოს, როგორ იქნება სწორი, დაარწმუნოს, გადაუწყვიტოს პრობლემა… ამასთანავე ქალს უნდა ახსოვდეს, რომ საჭიროა პირველი ადგილი ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში მამაკაცს დაუთმოს. ის ხომ მის წინაა, მან უნდა იგრძნოს, რომ არის მთავარი, თავს შეიგრძნობს არა მოზარდად, არამედ მამაკაცად. მას სჭირდება ქალური სიყვარული და ამაში დარწმუნება, მისი გაბწყინებული თვალები, მასთან ბედნიერ ცხოვრებაზე მოსაუბრე, და არანაირი მზრუნველობა.

და თავად ქალსაც ეს სურს, არც მას სჭირდება მუდმივად ზრუნვის ობიექტი. იგი ესწრაფვის დაცულობის გრძნობას თავისი მამაკაცისგან, და არა ინფანტილური ბავშვისგან. სიყვარულს, რომ შებრალება არ უშლიდეს ხელს, აუცილებელია ქონდეს/მოიძიოს ვიზუალური ვექტორის სხვა რეალიზება. გამოჯანმრთელებული მეტად აღარ საჭიროებს დახმარებას; პირიქით ეს შეიძლება მავნე აღმოჩნდეს მამაკაცისთვის: დროა მიეცეს მას ჯანმრთელი დატვირთვა. ქალის დაუხმარებლად.

ქალური სიყვარული. ყველაზე ბნელი ღამე–გამთენიისას

ასეთი ურთიერთობისას მამაკაცთან, ხშირად ქალს არ შეუძლია გაჩერდეს. ის ჯერ კიდევ განაგრძობს მეურვეობას მაშინ, როცა ეს სულ აღარ არის საჭირო, როცა მამაკაცს სურს რეალიზება გაუკეთოს თავის შესაძლებლობებს, ასეთი შესაძლებლობა კი ჩამორთემული აქვს. მას ეს აღიზიანებს, ქალს მისი რეაქციები სწყინს. მამაკაცს ეჩვენება, რომ ქალი შეცდა, რომ მის მამაკაცს არ უყვარს, რომ ის არ არის მადლიერი, რომ მის მზრუნველობას აბუჩად იგდებს.

ქალი კი ელოდება საპასუხო ქმედებას: მას უყვარს თავისი მამაკაცი, ეხმარება, და სად არის პასუხი? ყველა ემოცია თავისი ვიზუალური ვექტორის მიმართული აქვს მასზე, ის კი არ კვებავს საპასუხოდ. მას ხომ სჯეროდა, რომ ის გამოსწორდებოდა, რომ ღირდა დახმარებოდა და დაელოდებოდა, და მათ ექნებოდათ სანუკვარი მაგიდა, ლამაზი სიყვარული, სად არის თვითონ ის, მინიშნებების გარეშე და განმარტებების ცოდნით, რომ ვინმე მის გარდა საჭიროებს კეთილ სიტყვას და მხარდაჭერას (და არა მხოლოდ თვითონ მამაკაცი), რომ გამოვა მძიმე მდგომარეობიდან და ჩაანაცვლებს ვინმეს თავისი თავის გარდა და თავის პრობლემებს.

სად არის ეს ყველაფერი? მისგან მხოლოდ დაძაბულობას ღებულობს ქალი. უკმაყოფილება ამსხვრევს სიყვარულის სურვილს. ქალი გრძნობს, რომ არ უყვართ, რომ ყველა მისი თავგანწირვა უშედეგოა. და იმის ნაცვლად, რომ არ შეუშალოს ხელი გაიზარდოს ახალი ძალა მის გვერდით, ქალს უნდა სრულიად მიატოვოს ის. ქალს ეჩვენება რომ მისი სიყვარული არ იკვებება მამაკაცის მხრიდან, ხომ უნდა ყოფილიყო საპასუხო ქმედება იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთი მამაკაცი (მაგალითად, ანალური ან სმენის ვექტორით) თავისი ბუნებით მიდრეკილნი არიან განწყობისკენ (ქალებს ეს ესმით).

ქალური სიყვარული: მანამდე , სანამ ნგრევისკენ წახვალ…

და სრული იმედგაცრუებისგან ქალს შეუძლია დაარღვიოს ურთიერთობა, მაშინ, როცა შესაძლებელი იქნება შეწყდეს მათი სრულფასოვანი ორმხრივი სიყვარული ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობაში. მაგრამ, სანამ წახვალ ნგრევისკენ, ღირს გადაერთო საკუთარ ვიზუალურ ვექტორზე სხვა ფორმით ემოციური კონტაქტით, მზრუნველობა უნდა შეწყდეს, და მის ადგილას შეიძლება გაჩნდეს უბრალო ინტერესები საქმის მიმართ და საუბარი საკუთარ განცდებზე, გრძნობებზე და ა.შ. ნელნელა, თანდათანობით, მაგრამ აუცილებლად. საკუთარი თავის შევსებით, არა მხოლოდ წყვილის ურთიერთობა და მეტი სივრცის მიცემით, ნდობა საკუთარი მამაკაცის მიმართ, შესაძლოა საგრძნობლად შეცვალოს სიტუაცია.

მამაკაცის ღრმა მძიმე მდგომარეობის შემთხვევაში ესე არ ხდება. შინაგანი გაუცნობიერობის და ძლიერი სურვილით შეცვალოს თავისი ცოხვრება ემოციური მხარდაჭერით და ქალზე ზრუნვით, ქალური სიყვარული უკვე აღარ იძლევა მსგავს შედეგს. როგორც არ უნდა შეეცადოს ანუგეშოს ქალმა მამაკაცი მის იმედგაცრუებაში და ჩაანაცვლოს მისი თვითკრიტიკულობა თბილი შექების სიტყვებით, მამაკაცი რჩება დარწმუნებული თავის ურთიერთობაში ყველა ქალთან და მათ შორის მასთან.

ის შეიგრძნობს ქალის მხრიდან მზრუნველობას, თავიდან მას ის მოსწონს, მოგვიანებით კი იწყებს შეშფოთებას. ზოგჯერ ასეთი მამაკაცი ვერ ხვდება, რისთვის სჭირდება ის ქალს. საბოლოო ჯამში მისი წყენები დედაზე ტოვებს ისეთივე განაწყენებულს არა ადაპტირებულს. და დიდი ხნის უშედეგო მცდელობების შემდეგ ქალი ნებდება, თავისი ცხოვრების დრო და ძალა დახარჯოს იმაზე, რამაც ვერ გახადა ბედნიერი.

ასევე ღრმა სმენით დეპრესიის დროს, გამოსავალი რომელსაც მამაკაცი ხედავს, მხოლოდ სუიციდშია. ერთადერთი, რაც რჩება ვიზუალ ქალს მის გვერდით–ესაა განცდებში ჩავარდეს მისი საბოლოო არჩევანით. მამაკაცში სმენის ვექტორის უკმარისობის მოცულობა ძალიან დიდია, იგი ვერ ივსება გარედან, სიყვარულით და მზრუნველობით. გადაწყვეტილება სმენურ საკითხებზე–ეს, არის საკითხი გადაწყდეს ერთპიროვნულად შინაგანი ცნობიერება და რეალიზაცია.

ქალური სიყვარული. სიცოცხლე თუ სიკდილი?

ელოდოს თუ არ ელოდოს, უშველოს თუ არ უშველლოს–არ არის არჩევანის საკითხი. ჩვენ არ ვირჩევთ–ირჩევს ის, ვინც ცხოვრობს ჩვენით. და ამაში საწყენი და არასწორი არაფერია, რომ ზრუნავს მამაკაცზე და ეხმარება მას გაუმკლავდეს მის მდგომარეობას. მთავარია, რომ მეურვეობა არ გახდეს თვითმიზანი, რომ ქალური სიყვარული არ დარჩეს მხოლოდ შებრალებად. ქალის ხელშია გადააქციო სიამოვნება დახმარებიდან სასიყვარულო განცხრომაში.

მთარგმნელი: მამუკა გურული

  • ვიზუალური ფსიქოტიპი და იდეა

  • რა დგას კან-ვიზუალი ქალის მაცდურობის უკან?

  • ნიშნები და ცრურწმენები

  • რატომ ვერ დაგისახელებთ ადამიანურ დონემდე განვითარებული ვიზუალის მაგალითს?

  • ქალი მომავლიდან

  • ვიზუალური ფსიქოტიპის ხასითი

  • კან-ვიზუალი ქალების სცენარები ანალურ ფაზაში

  • ანალური და ვიზუალური ფსიქოტიპები, მსგავსებები და განსხვავებები