ყნოსვის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა


ყნოსვის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა
რაოდენობა: 1%-ზე ნაკლები

მიეკუთვნება ენერგიის მეოთხედს

ფუძე - რანჟირება

ფუნქცია - 1.აარიდოს საფრთხე ცოცხალ ნივთიერებას. 2.ძალაუფლება.

ცივილიზაცია არის სოციალური ურთიერთობების ძლიერი მექანიზმი, ყოველი ადამიანი დედამიწაზე ვლინდება ცხოვრების მძევლად ან ბედნიერ მონაწილედ. რაღაც მიზეზის გამო, ჩვენ არ ვრჩებით დანაწევრებულ ელემენტებად ჩვენი სურვილების პირისპირ, არამედ ვიკვრებით ერთიან ორგანიზმად, ვცოცხლობთ და ვვითარდებით. აიძულოს კაცობრიობას მოძრაობა - სწორედ ესაა ენერგიის მეოთხედის დანიშნულება, აიძულოს კაცობრიობას მოძრაობა საჭირო მიმართულებით - არის ენერგიის შინაგანი ნაწილის - ყნოსვის ვექტორის - არსი.

ყნოსვის ვექტორის ფუძისეული ფუნქციას, მის შესაძლებლობას მოაწყოს მკაფიო იერარქია ნებისმიერ კოლექტივში, ეწოდება რანჟირება. ადამიანის ბუნებრივი რანგი, ანდა სხვა სიტყვებით, მისი მდგომარეობა ჯგუფში სხვა ადამიანებთან შედარებით, მისი რიგითობა ჯოგის რესურსების დანაწილებისას (მაგალითად: ძველ ჯოგში რიგით მერამდენეს შეხვდებოდა ხორცის ნაჭერი), დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე. მაგრამ არსებობს რანჟირების მექანიზმი რომელიც მუშაობს ყნოსვითი საზომის მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. იგი ჯგუფს არანჟირებს არა ფუნქციებისა და როლების გაცნობიერებული განაწილებით, არამედ საიდუმლო, გარეგნულად გამოუვლენელი, თვალისგან დაფარული ზემოქმედებით.

მისი ეროგენული ზონაა ცხვირი. ყნოსვის ვექტორი არ განასხვავებს სასიამოვნო და უსიამოვნო სუნებს (თუ არ ერთვის ვიზუალი), არომატებს და სიმყრალეს (მისთვის ყველაფერი ,,ყარს"), ამაში არ მდგომარეობს მისი ტალანტი. ნებისმიერ სუნს ის განასხვავებს მათი ინტენსივობით: გარშემო ყველაფერი ყარს. განსაკუთრებულად კი მისთვის ,,ყარს" ადამიანთა მდგომარეობები, მათი დაფარული სურვილები და შეგრძნებები, რომლებიც ვლინდებიან თავისდა შეუმჩნევლად, გაუცნობიერებელი სამყაროსეული ეგოიზმის ველში, - სწორედ ასეთი მდგომარეობების შეგრძნება შეუძლია ყნოსვით საზომს, და სწორედ ესენი, ეს უსახელო სუნები, აფორმირებენ ყნოსვის ვექტორიანისთვის სამყაროს სურათს.

გარეგნული იერი

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის მთავარი მისწრაფებაა - იყოს შეუმჩნეველი. მისი გარეგნული გამომეტყველება ხშირად შეესატყვისება ამ მისწრაფებას. სახე და გარეგნული იერი აქვს არაფრით გამორჩეული (შეუმჩნეველი) ადამიანისა, თვალის ერთი შევლებით ვერც კი შეამჩნევთ (ვერ გამოარჩევთ) მას. მისი სახის კუნთები მოშვებულია, რაღაცნაირად ქვემოთ დაშვებული. ხმა აქვთ ჩუმი, უემოციო (თუ არ ერთვის ორალი), შეიძლება სიტყვებიც კი ვერ გამოარჩიო. სიტყვაძუნწია, საუბრობს მინიშნებებით, ნაწყვეტ-ნაწყვეტ, ყოველთვის შეუძლია ,,გამოძვრეს" და თქვას რომ მას არასწორად გაუგეს. ყნოსვის ვექტორიანის სახეზე თქვენ ვერ წაიკითხავთ ემოციებს, რაღაც კუთხით - ის საერთოდ უემოციოა.

შეიძლება გეგონოთ რომ გრძელი, მოკაუჭებული ცხვირი ყნოსვის ვექტორის უდავო მახასიათებელია. თვით დასახელება - ყნოსვითი ზომა - გარანტიას აძლევს მფლობელს ქონდეს მკაფიოდ გამოხატული ეროგენული ზონა. ასეა თუ არა ეს? ან კი ან არა. ეროგენული ზონა, ცხვირი ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანისა, შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ადამიანური ცხვირი. თუმცა შეიძლება იყოს პირიქითაც: ცხვირი ადამიანის სახეზე იპყრობდეს ყურადღებას, თითქოს თავის განსაკუთრებულობას მიანიშნებს.

გარეგნული ნიშანი, რომელიც მიგვანიშნებდა ყნოსვითი ზომის არსებობაზე ადამიანში - არის სპეციფიური გამომეტყველება, ოდნავ შესამჩნევი იქედნური, ზიზღით სავსე გრიმასა. გვერდიდან ეს ისე ჩანს, თითქოს ყველაფერი რაც ხდება მისთვის ძალიან უსიამოვნოა (თითქოს სიცოცხლით იტანჯება). ამპარტავნული გარეგნობა ყნოსვის ვექტორიანისა მთლიანად შეესაბამება მის შინაგან შეგრძნებებს. ის ხალხს ზიზღით უყურებს - იმიტომ რომ მხოლოდ მას შეუძლია შეიგრძნოს ადამიანების ცხოველური ბუნება, მათი ეგოიზმის მდგომარეობა, ისე დეტალურად კითხულობს მათ როგორც გადაშლილ წიგნს. ცივი, არაფრისგამომხატველი ნიღაბი, დაჟინებული (ჩაციებული) და გამჭოლი მზერა, და ოდნავ შესამჩნევი ზიზღი - ასეთია ტიპიური ყნოსვის ვექტორიანის პორტრეტი.

არსებობს ბევრი ეპითეტი რომლებითაც შეიძლება აღვწეროთ ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი: უსიამოვნო, ამოუცნობი, ამაზრზენი, ძრწოლის მომგვრელი. მაგრამ ასეთი შეფასება რომ დაიმსახუროს, მან კვალი უნდა დატოვოს ჩვენს ცხოვრებაში. დიდი შანსია რომ პირველ შეხვედრაზე ვერ შეამჩნიოთ და ვერ დაიმახსოვროთ ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი.

სახეობრივი როლი

ყნოსვის ვექტორიანის ადგილი ჯგუფში - ბელადის გვერდითაა, არის მისი მრჩეველი, და როგორც წესი, ნამდვილი ,,სულების მბრძანებელია". ბუნებრივი დავალებაა - მოახდინოს ჯგუფის ფარული მართვა მასში (ჯგუფში) შემავალი წევრების რანჟირებით.

პირველყოფილ ჯოგში ყნოსვის ვექტორიანის როლი იყო ბელადის მრჩეველი ან შამანი. ჯოგი, როგორც ერთიანი სხეული, ცხოვრობდა ერთი-ერთზე ბუნებასთან, ყველაფერი ირგვლივ იყო საშიში და ამოუცნობი. ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი შეიგრძნობდა კანონზომიერებას ბუნების ძალებში, წარმართავდა ჯოგის შიშებს და კარნახობდა მათ მიმართულებას ნიშნების, კულტებისა და ცრურწმენების გამოყენებით. განვითარების შემდეგ ფაზაში ადამიანების შემკავებელი იყო რწმენა, ადამიანთა რწმენას კი განაგებდა ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანი. ის იკავებდა უმაღლეს რელიგიურ ჩინებს, მანიპულირებდა ცალკეული ადამიანებით და სახელმწიფოებით და მაშინდელი ეპოქის რელიგიური მრწამსით.

დღეს ყნოსვითი ზომა მართავს სამყაროს ფინანსური და ბუნებრივი რესურსების განაწილებით, პოლიტიკის და საინფორმაციო საშუალებების დახმარებით.

ინტელექტი

ყნოსვითი ინტუიცია - განსაკუთრებული შეგრძნება, ეფუძნება პოტენციური საფრთხეების და შესაძლებლობების შეგრძნების უნარს.

ნებისმიერ ვექტორს ადამიანში აქვს პრაქტიკულად მიუღწეველი იდეალური მდგომარეობა, იგულისხმება მისი ბუნებრივი ფუნქციების მკაფიო ავსება, გადახრების გარეშე. მაგრამ ადამიანი ფსიქიკურად არასტაბილურია. შესაძლებელია ფსიქიკის განსხვავებულ დონეზე წაბორძიკება: სადღაც გარემომცველი წრე ზედმეტად აგრესიულია, სადღაც გარეზემოქმედება არასაკმარისია, მაგრამ ტემპერამენტი თავისას ითხოვს. ეს წარმოშობს გადახვევას ვექტორის იდეალური თვისებებისგან, რომლებიც გამოიხატებიან როგორც მძიმე და დაუბალანსებელი მდგომარეობა. თუკი ადამიანი დისბალანსისას განიცდის სიძულვილს, მაშინ ადრე თუ გვიან, ეს სიძულვილი აისახება მის ქცევაზეც. მაშინ იგი სახიფათო ხდება მთელი ჯოგისთვის. ყნოსვით ზომას შეუძლია გამოავლინოს დისბალანსის მდგომარეობა, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ის გამოვლინდება ქცევაში ან გარეგნობაში.

ყნოსვის ვექტორი გამოითვლის ნებისმიერი გამოვლინების პოტენციურ ეფექტს თავის სიცოცხლეზე. მოქნილი, მაგრამ გაუაზრებელი გათვლა, ეფუძნება შეგრძნებებს, და მისი საბოლოო მიზანია აღმოაცენოს პირადი ძალაუფლება და უსაფრთხოება, - სწორედ ესაა ყნოსვის ვექტორის ინტელექტის საფუძველი. მთელი ინფორმაცია სამყაროზე წარმოუდგენია როგორც ,,რუკა" პოტენციური საფრთხეებით. გვერდიდან სამყაროს ასეთი ხედვა გვეჩვენება მისტიკურად. ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანისთვის მიაწერენ მომავლის წინასწარმეტყველების შესაძლებლობას, ის ,,ხედავს" ადამიანების საიდუმლო სურვილებს. მაგრამ მისი სტიქია - არის არამატერიალური სუნების სისტემა, ბუნების გაუცნობიერებელი კანონები, რომლებითაც ეწყობა სხვებისთვის უხილავი ურთიერთკავშირები. მდგომარეობის მართვა, პოტენციური ურთიერთკავშირების ქსელის გამოთვლით დახმარებით - სწორედ ესაა ყნოსვითი ინტუიცია.

ყველა ადამიანი არის ეგოისტური სურვილები, მათ შეუძლიათ ურთიერთწინააღმდეგობით ხელი შეუშალონ ჯგუფის განვითარებას. ყნოსვის ვექტორიანი პირად უსაფრთხოებას უკავშირებს ჯგუფს, რომლის ნაწილიც თვითონაა. ნებისმიერი ჯგუფი, იქნება ეს მუშების კოლექტივი თუ სახელმწიფო, ესაა შეთავსებული ეგოიზმი, მიღების საერთო სურვილით. და მათზე დაგას ეგოიზმის ყველაზე დიდი შეკვრა - ყნოსვის ვექტორი. ის მართავს და არანჟირებს ადამიანებს ჯგუფში, მათი გამოსადეგობის მიხედვით.

ინტელექტის განუვითარებლობა ყნოსვის ვექტორში - ესაა სკანირება ადამიანთა ყველა ცუდი მდგომარეობისა. თვითგადარჩენის ინსტიქტი ამ დროს მუშაობს ძალზე პრიმიტიულად, პირველყოფილ დონეზე: ის კლავს საფრთხის გამომწვევს (კლავს განუვითარებელ, მინუსში მყოფ ადამიანებს). ამის მაგალითები საკმაოდ ბევრია - ყველა ცნობილი მანიაკი მკლელი მაგ: ანდრეი ჩიკატილოს ტიპისა.

ყნოსვის ვექტორის ინტელექტის უმაღლესი განვითარება - ესაა საკაცობრიო მასშტაბის საფრთხეების შეგრძნება. ასეთი შესაძლებლობა ეხმარება გახდეს მეცნიერი, პოლიტიკოსი, ფინანსისტი. მიკროორგანიზმები, ბუნების გამოუვლენელი კანონები, რესურსების გადანაწილება - ყველა ამ სფეროში საჭიროა ყნოსვის ვექტორის ინტელექტის გამოყენება.

ურთიერთობა

ყნოსვის ვექტორიანს არ შეუძლია აღიქვას ცალკეული ადამიანი როგორც პიროვნება, ვექტორის მატარებელს ან ცალკეულ ინდივიდს ის აღიქვამს როგორც გადახრას იდეალური მდგომარეობიდან. ყნოსვის ვექტორიანი სხვა ადამიანთან ყოველთვის ურთიერთობს მხოლოდ იმიტომ, რომ დაინახოს ამ ადამიანის სასარგებლობა ჯგუფისთვის. არსობრივად ყვოსვის ვექტორში ჩადებულია მისწრაფება შეინარჩუნოს საკუთარი არსებობა ჯგუფის ერთიანობის შენარჩუნებით (ჯგუფი ხდება მისი სიცოცხლის გარანტი), ამის მისაღწევად ის მზადაა გამოიყენოს ყველანაირი ადამიანური რესურსი.

ნებისმიერი ურთიერთობა ჯგუფში კავშირშია ბუნებრივ სუნებთან. ყნოსვის ვექტორს (თუ სხვა ვექტორი არ ერთვის) სუნი არ აქვს. მას თითქმის არ აქვს გადახრები და ცუდი მდგომარეობები. შეიძლება ითქვას რომ ეს არის იდეალური, თითქმის დაუსტრესავი ვექტორი. ყნოსვის ვექტორის ფუნქციაა - შეიგრძნოს ჯგუფის ყველა ცხოველური სურვილი, ცალკეული ეგოისტური მდგომარეობები ჩართოს თავის უსასრულო ეგოიზმში. ის არის როგორც მიზიდულობის კანონი, უჩინარი და გაუცნობიერებელია, მაგრამ მასთან დაკავშირებულია ყველა დავარჩენი გამოვლინება ფიზიკურ სამყაროში.

სუნის არქონა აიძულებს სხვა ვექტორებს მის მიმართ გრძნობდნენ უხერხულობას და შიშსაც კი. სუნებზე (ფერომონებზე) აწყობილი, ბუნებრივი რანჟირება, მასზე არ მუშაობს. ყნოსვის ვექტორს სუნი არ აქვს ე.ი. არ გასცემს ინფორმაციას საკუთარი ფუნქციის შესახებ, ეს კი სხვებისთვის საგანგაშო სიგნალია. ქვეცნობიერად ყველა მიესწრაფვის შეასრულოს საკუთარი ბუნებრივი ფუნქცია და ამით ხაზი გაუსვას საკუთარ რანგს. ასე მიმდინარეობს ბუნებრივი რანჟირების პროცესი. ყნოსვის ვექტორის არსებობა კი ვლინდება წაბიძგებით, მდგომარეობის ენერგეტიკული ცვლილებით.

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის ურთიერთობა გარე სამყაროსთან იცვლება მისი ინტელექტის განვითარების დონის შესაბამისად. განვითარებული ყნოსვის ვექტორიანი - ბრწყინვალედ ინიღბება, მის მანიპულაციებზე ვერავინ ვერასოდეს ვერ იეჭვებს. განუვითარებლობა ყნოსვის ვექტორში ვლინდება როგორც ცუდად დამალული მიზანთროპია (კაცთმოძულეობა) და სხვებისთვის ზემოდან ყურება, რაც გარშემომყოფებს მის წინააღმდეგ განაწყობს.

ყნოსვის ვექტორიანი შინაგანად შეიგრძნობს საკუთარ უსასრულო დომინანტობას. ყველა გაუცნობიერებელი სურვილი თავს იყრის მის მმართველობაში. ყნოსვის ვექტორიანი - არის როგორც ცენტრი, რომელიც აღიქვამს ყოველი ცალკეული ადამიანის გადახრას ბუნებრივი მოვალეობიდან. საკუთარი თავის სამყაროს ცენტრად აღქმის გამო, ყნოსვის ვექტორიანი ვერ აღიქვამს ცალკეულ ადამიანებს. მისთვის არსებობს მხოლოდ მისი გავლენის სფერო, ხოლო ხალხს აღიქვამს როგორც თავისი თავისი ძალაუფლების ხელსაწყოებს. ამიტომ მისი არსებობა შეუძლებელია ჯგუფის გარეშე. ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის უსაფრთხოება გარანტირებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ამოფარებულია სხვის სურვილებს.

მოძრაობა

ყნოსვის ვექტორი, ყველაზე უკეთ შეიგრძნობს გარე სამყაროში არსებულ აქტუალურ მდგომარეობას. ყველა მოძრაობა, ზუსტად რომ ვთქვათ, მოძრაობის ყოველი მიმართულება იმყოფება მისი კონტროლის ქვეშ. მაგალითად ანალური ვექტორი ნაწყენ მდგომარეობაში - მისგან იგრძნობა შურისძიების მუქარა. ანდა ბალანსდარღვეული კანის ვექტორი - მისგან მოდის დანაშაულის სუნი. სხვების ასეთი სტრესული მდგომარეობები ნათელია მხოლოდ ყნოსვის ვექტორიანისთვის (ჯერ კიდევ მანამ სანამ ეს სტრესები გამოვლინდება, ყნოსვის ვექტორიანისთვის გასაგებია მათი პოტენციალი), იმიტომ რომ ის სტრესებს გრძნობს თავისი ბუნების სიღრმიდან, სადაც ყველანაირი ურთიერთკავშირი წინასწარ გათვლილია.

ეგოიზმის მდგომარეობები იცვლება ერთი და იგივე სცენარით, ეგოისტური სურვილები მიედინებიან წინასწარ გაკვალულ კალაპოტში. მოძრაობის თვისებები ყნოსვით ზომაში დაკავშირებულია დაკავშირებულია შესაძლებლობასთან სწრაფად შეიგრძნოს ცვლილებები და მიმართოს ენერგია განსაზღვრულ კალაპოტში. ყველაზე უბრალო შესაძლებლობა მოძრაობის თვისებათა განვითარებისას - ესაა ჯგუფში ფუნქციების სწორად განაწილება. ყოველი ადამიანი ყნოსვის ვექტორიანის კონტროლის ქვეშ განაწილებული იქნება თავისთვის ყველაზე შესაფერის საქმიანობაში. უფრო რთულ სიტუაციაში - ესაა მმართველობა ფინანსებით, ან საარსებო რესურსების განაწილებით. არსებობს მაგალითები, როდესაც ფინანსურ ბირჟაზე მანიპულაციებს ფატალური შედეგი მოუხდენია მთელი სახელმწიფოს ეკონომიკაზე.

ყნოსვის ვექტორიანის მოქმედება ყოველთვის შეიცავს ხიფათს. ხიფათის შეგრძნება აიძულებს მას მოიკრიფოს ყურადღება და იმოქმედოს სიტუაციის შესაბამისად. მაგრამ მისი მოქმედებები არ გავს კანის ვექტორიანის ხელმძღვანელობას. ყნოსვის ვექტორიანი თავს არიდებს პირდაპირი ბრძანების გაცემას.

სწრაფი და ზუსტი რეაგირების უნარი ბავშვობიდანვე ფორმირდება. ყნოსვისვექტორიანი ბავშვი მომჩვარულია, მელანქოლიური (ყნოსვითი მელანქოლია არ აგერიოთ სმენის დეპრესიაში), გარეგნულად გამოიყურება პასიურად და უსიცოცხლოდ. წყნარ, მზრუნველ და სიყვარულით სავსე გარემოში, ყნოსვის ვექტორიანი მოშვებულია და უმოძრაო ნეტარებაშია. და პირიქით, რაც მეტი სირთულე და ხიფათი ხვდება მას ზრდის პროცესში, მით უფრო მკვეთრად იწყებს მუშაობას მისი ინტუიცია.

ყნოსვის ვექტორიანის მისწრაფებაა - გააფართოვოს თავისი გავლენის სფერო, მოიპოვოს მაქსიმალური ძალაუფლება. გარეგნულად ეს ჩანს, როგორც გარემოს მასშტაბური ცვლილება: მაგალითად, ის მუშაობდა ფინანსურ ბირჟაზე, შემდეგ ორგანიზებას უკეთებს სხვადასხვა ფონდებს, შემდეგ კი გვევლინება მსხვილ საერთაშორისო ინვესტორად.

განვითარება

განვითარების შესაძლებლობა ყნოსვის ვექტორში არის სწავლა გავლენის სფეროს გაფართოებისა და ძალაუფლების საკუთარ ხელში თავმოყრისა. ფსიქიკის ამ დონეზე ვექტორული თვისებების წარმატებული რეალიზაციისას მისგან შეიძლება დადგეს მსხვილი პოლიტიკოსი, საერთაშორისო ინვესტორი და ფინანსისტი. ბუნებრივ ტემპერამენტზე დამოკიდებულებით იზრდება და ფართოვდება ყნოსვის ვექტორიანის ამბიციები.

წარმატებული, რეალიზებული ყნოსვის ვექტორიანი, მარიონეტებივით ძაფით ათამაშებს მთელ სახელმწიფოს. ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ როგორ ხდება რევოლუციები, ჯერ ირღვევა ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგრადობა, ჩნდება ახალი კულტურული ფასეულობები, და ხშირად არც ისე აშკარად შესამჩნევია რომ ამ ცვლილებების უკან დგას ყნოსვის ვექტორიანი. მხოლოდ მოგვიანებით გასაიდუმლოებული დოკუმენტის გახსნისას ან უშუალო მოწმეთა მონაყოლით, ჩვენამდე აღწევს რეალური ფაქტები მომხდარის შესახებ.

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის ფასეულობები, ასე თუ ისე ტრიალებენ ძალაუფლების გარშემო. ყნოსვის ვექტორის დომინანტური ბუნება ყოველთვის ემორჩილება მისწრაფებას ძალაუფლებისკენ. ყნოსფის ვექტორი შესანიშნავად ინიღბება. იქმნება საინვესტიციო ფონდები, აქტიურდება საქველმოქმედო ფონდები, მიმდინარეობს ტოლერანტობის პროპაგანდა, გვიქადაგებენ მოთბინებას და გლმოწყალებას - და ეს ყველაფერი იმყოფება ყნოსვის ვექტორის ფხიზელი კონტროლის ქვეშ.

ქველმოქმედება და ფილანტროპია ყნოსვის ვექტორიანის შესრულებით არის უზარმაზარი გავლენის მოპოვების მცდელობა.

ყნოსვის ვექტორს არ გააჩნია კეთილშობილება და მორალი (თუ ვიზუალი არ ერთვის). არ განასხვავებს ცუდს და კარგს: ბუნების გამოუვლენელ კანონებში ნებისმიერი მოვლენა განსხვავდება მხოლოდ თავისი ინტენსიურობით და პოტენციური საფრთხით. სიკეთისა და სამართლიანობისკენ მოწოდება ყნოსვის ვექტორიანის შესრულებით - სხვა არაფერია თუ არა რეალური სურვილების შენიღბვა. ყოველთვის არსებობს მთავარი, გაცნობიერებული მიზანი ყნოსვის ვექტორიანისთვის - ესაა უსაზღვრო ძალაუფლება.

დამხმარე შტრიხები დიაგნოსტიკისთვის

ყნოსვის ვექტორიან ადამიანს იშვიათად შეხვდებით თქვენს გარემოცვაში. უფრო ხშირად ის ჩანს მასშტაბურ მაქინაციებში, მზარდი გავლენის სფეროში, პირადი კეთილდღეობის დონის მიხედვით. მთავარი ატრიბუტები რომლის დახმარებითაც ვიცნობთ ყნოსვის ვექტორიან ადამიანს - ესაა ძალაუფლება, გავლენა და სიმდიდრის მოხვეჭა. ყნოსვის ვექტორი შეიძლება დაფარული იყოს სხვა ვექტორებით, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს დიაგნოსტიკას.

ავტორი: ვ.იუნევი

მთარგმნელი: სერგო ღამბაშიძე

  • ყნოსვის ვექტორის ფუძე და როლი

  • ინტროვერტი. ადამიანი, რომელიც ისწრაფვის საკუთარი შინაგანი სამყაროს სიღრმეებისკენ

  • ყნოსვის ვექტორიანის წყვილში ურთიერთობები

  • ყნოსვური ფსიქოტიპის ხასიათი - ნაწილი I

  • «რუხი კარდინალი», ანუ ვინ გვმართავს ყველას

  • ყნოსვის ვექტორის როლი ისტორიის მანძილზე

  • ყნოსვის ვექტორის დამახასიათებელი დაზიანებები და სტრესები

  • როგორ გვეხმარება ყნოსვის ვექტორი მოვლენების მართვაში