ყნოსვითი ფსიქოტიპის გამოვლინებები


ყნოსვითი ფსიქოტიპის გამოვლინებები

მოცემულ ლექციაში ზოგადად განვიხილავთ ყნოსვის ვექტორს და მის კომბინაციებს. თუმცა მანამდე საჭიროა, რამოდენიმე სიტყვით განვიხილოთ თავად ყნოსვითი ფსიქოტიპის არსი. ყნოსვის ვექტორის ფუძეა რანჟირება. ყნოსვის ვექტორი ძალიან საინტერესო, იშვიათი, ყველა მხრივ გასაიდუმლოებული ვექტორია. შეგახსენებთ, რომ ეს ვექტორი გახსნა ვიქტორ ტალკაჩოვმა (რომელსაც სხვათა შორის თვითონაც ჰქონდა ეს ვექტორი) და წარმოადგინა თუ როგორ ფიქრობს ის და მისი აზროვნების ტიპის აღწერას შეურჩია ზუსტი სიტყვა – ინტუიციური აზროვნება. ვიქტორ ტალკაჩოვმა აღწერა ყნოსვის ვექტორის ინტუიცია საკუთრი თავიდან ძალიან ზუსტად. მისი აღწერისას მას მოჰყავდა ასეთი მაგალითი, რომ მამრი კალია გრძნობს მდედრ კალიას 5 კმ დისტანციით. ის მას გრძნობს სუნით. არის ამ სუნის მატარებელი ისეთი მოლეკულა, რომელსაც შეიგრძნობს ყნოსვა. ბურლანმა განავითარა ეს ფერომონების დონემდე, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის რასაც გრძნობს ყნოსვა არ არის მხოლოდ ფერომონები. ფერომონებს შეიგრძნობს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ახლა კითხულობს ამ ლექციას, ისიც გრძნობს ფერომონებს. ფერომონები ეს იმ სუნის ფიზიკური გამოვლინებაა, რომლითაც შეიგრძნობს ყნოსვა. მაგრამ რა იმალება ამ სუნის ქვევით, ეს საერთოდ სხვაა, ესაა ადამიანის ეგო, მისი მიღების სურვილის ფორმა. ყნოვის ვექტორის ინტუიციის მექნიზმის მუშაობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის შეიგრძნობს ცოცხალი ნივთიერების კაფსულის მდგომარეობას, მდგომარეობას კონკრეტულ მომენტში მოცემული ეგოიზმისა.

ყნოსვითი ფსიქოტიპი ინტუიტიურად გრძნობს ადამიანის ეგოს, მის ფარულ სურვილებს, მისი ,,მინდას“ ფორმას და აძლევს მას ჯგუფისთვის საჭირო მიმართულებას. ამ ფუნქციის შესრულებას ჭირდება განსაკუთრებული სტრატეგიული აზროვნება.

ვიაჩესლავ იუნევის რუსულ ჯგუფში გავრცელებულია მცდარი მოსაზრება, რომ ყნოსვის ვექტორიანს სურს მხოლოდ ძალაუფლება, რომ მისი მიზანი მხოლოდ ძალაუფლების ძაფების ხელში აღებაა და ამის მიღმა არ დგას რაიმე სხვა სურვილი. ეს ფუნდამენტური შეცდომაა და გვაძლევს ყნოსვის ვექტორის სრულიად არასწორ გაგებას. რეალურად ყნოსვის ვექტორი, საკუთარი არსით, მატერიის (ფიზიკური სამყაროს) მცველია. ის თავისი მთელი არსით მატერიისთვის შენარჩუნების, მისი საფრთხისაგან დაცვისკენაა მიმართული. ძალაუფლემა მისთვის ამის მიღწევის ერთადერთი საშუალებაა. მისი პირველადი მიზანია გადარჩეს ნებისმიერ ფასად. ის ჯგუფს იცავს არაცოცხალი დონის საფრთხეებისაგან, არიდებს მას დაზიანებული ფსიქიკიდან გამომავალ საფრთხეებს, ჯგუფისგან აცალკევებს არასაჭირო ინდივიდებს. ამ ურთულესი ფუნქციის შესასრულებლად ყნოსვას ჭირდება ძალაუფლება.

ამ ფსიქოტიპს, აქვს უნარი შეიგრძნოს ნებისმიერი ადამიანის ფუნქციური როლი და მიუჩინოს მას ჯგუფში საკუთარი ადგილი, მაგრამ მას არ შეუძლია ჯგუფი დამოუკიდებლად მართოს, გაუძღვეს მას მომავლისაკენ. ამისთვის არც სმენური აბსტრაქტული აზროვნება აქვს და არც ურეთრალური ,,არწივის მზერა“ (სრული სურათის ხედვის უნარი). მას შეუძლია შეიგრძნოს არსებული სიტუაციიდან, ან კონკრეტული ინდივიდიდან გამომდინარე საფრთხე და უზრუნველყოს მისი არიდება, მაგრამ არ შეუძლია გათვალოს მთლიანი ჯგუფის მომავალი.

მაშინ როგორ უნდა უზრუნველყოს ძალაუფლების ძაფების საკუთარ ხელში თავმოყრა? მართალია მას არ აქვს ძალა ჯგუფის დამორჩილებისათვის, მაგრამ ის ფლობს თითოეულის ეგოს დანახვის უნარს. ყნოსვის ვექტორიანმა იცის, რომ დამოუკიდებლად ვერ გადარჩება, სასიცოცხლოდ მას აუცილებლად ჭირდება ჯგუფი. ის ჯგუფის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ჯგუფი – მისას. ამ ყველაფერს ის აღწევს ბელადზე (ურეთრალურ ფსიქოტიპზე) გავლით. ურეთალი აზროვნებს პოტენციალებით, ის ,,ხედავს“ როგორც ჯგუფის, ისე მისი შემადგენელი ელემენტების პოტენციალსა და საჭიროებას. ბელადმა იცის, რომ ყნოსვის ვექტორიანი ფლობს ინტუიციის გასაოცარ უნარს, შეუძლია წინასწარ ,,იყნოსოს“ ნებისმიერი საფრთხე და გააფრთხილოს ჯგუფი. ამიტომ ეს ორი ფსიქოტიპი ქმნის ერთგვარ კოალიციას: ურეთრალი ჯგუფის სათავეში, ხოლო ყნოსვა ბელადის უკან, მის სტარტეგიულ მრჩევლად. სწორედ ბელადზე გავლით იღებს ის ხელში ძალაუფლებას.

როდესაც ვსაუბრობთ ყნოსვის ვექტორის კომბინირებაზე ქვედა ვექტორებთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყნოსვა დომინანტი ვექტორია. ამიტომ მისი სურვილები უპირობოდ დომინირებენ ოთხიდან სამ ქვედა ვექტორთან (კუნთი, ანალი, კანი). თუმცა ამის მიუხედავად, დართული ვექტორი მნიშვნელოვნად ცვლის არა მხოლოდ ყნოსვის ვექტორის გარეგან გამოვლინებას, არამედ მის ფუნქციურ მოდელსაც. ანალ-ყნოსვა და კან-ყნოსვა, ორი რადიკალურად განსხვავებული ყნოსვის ვექტორიანია, განსხვავებულია მათი სარეალიზაციო სფერო და ფუნქციური მოდელი. სიტუაცია მნიშვნელოვნად იცვლება მაშინაც, როდესაც ყნოსვის ვექტორიანს ერთვის კანიც და ანალიც. რა თქმა უნდა, აქ უკვე გადამწყვეტ როლს თამაშობს ის, თუ რომელი მათგანია სცენარში.

სვფ-ს რუსულ ჯგუფებში გავრცელებულია ერთი მნიშვნელოვანი შეცდომა. კერძოდ: რუსულ ჯგუფებში (ბურლანიც და იუნევიც) საუბრობენ, რომ ყნოსვის ვექტორიანის უმთავრესი რეალიზაციაა: იყოს ბელადის მრჩეველი. ეს მთლად ასე არ არის. რეალურად რუსულ ჯგუფებში განხილული ყნოსვითი ფსიქოტიპის დახასიათება არ სცება კან-ყნოსვას, ხოლო დანარჩენი კომბინაციები თითქმის ყურადღების მიღმა რჩება. საქმე იმაშია, რომ სხვადასხვა კომბინაციაში ყნოსვის ვექტორიანის ფუნქციური რეალიზაცია სხვადასხვაა. თუ კან-ყნოსვა ფუნქციურად ნამდვილად ბელადის მრჩეველია, ურეთრალ-ყნოსვა უკვე თავადაა ბელადიც და მრჩეველიც, ხოლო ანალ-ყნოსვა ჯგუფის უსაფრთხოებაზე საერთოდ სხვა მოცემულობიდან ზრუნავს.

თუ ყნოსვის ვექტორს ერთვის ანალური ვექტორი, ეს მის ინტუიციას ამარაგებს კიდევ ერთი უნიკალური მექანიზმით: ინფორმირებულობით. ანალური ვექტორი, თავისი არსით მიდრეკილია ინფორმაციის დაგროვება-დაარქივებისაკენ. ის აგროვებს ინფორმაციას და აარქივებს საკუთარი ტიტანური მეხსიერების საწყობში.

როდესაც წარსულიდან გადმოსული ინფორმაცია და ფენომენალური მეხსიერება, ერწყმის ინტუიციას, მათი სიმბიოზი ქმნის უნიკალურ მექანიზმს. ანალ-ყნოსვა, ეს ინფორმირებული ყნოსვაა, მას შეუძლია იცოდეს უწვრილმანესი დეტალები, იყოს ნებისმიერი მოვლენის საქმის კურსში. მის ხელთ არსებული ინფორმაცია კი საოცრად ეხმარება მის ფენომენალურ ინტუიციას. თუმცა მეორე მხრივ, ანალური ვექტორის მცირედი დაზიანების შემთხვევაშიც კი, ანალური ვექტორის სადიზმი, ერწყმის ყნოსვის ვექტორის ბუნებრივ სისასტიკეს და სიბრალულის უქონლობას, ამიტომ ამ კომბინაციაში არც თუ ისე იშვიათად გვხვდებიან სადისტი მანიაკები, დესპოტები, ინკვიზიტორები და ა.შ.

ყნოსვის ვექტორიანი ფლობს ადამიანის ცხოველური ბუნების, მისი ეგოიზმის შეგრძნების უნარს და მისით მანიპულირების შესაძლებლობას. მას შესანისნავად ესმის, რომ მისი უსაფრთხოება დამოკიდებულია ჯგუფის გადარჩენაზე. მეტისმეტად დაზიანებულ ინდივიდს (შეშლილ სმენას, აწყვეტილ ურეთრალს, ვექტიმურ კან-ვიზუალს და ა.შ.), შეუძლია მთელი ჯგუფი დაღუპოს, ამიტომ ყნოსვა ასეთ ადამიანებს იშორებს, ან ჯგუფისგან იზოლირებას უკეთებს. ყნოსვის ვექტორიანს აქვს ადამიანის ქვეცნობიერის ინტუიციურად შეგრძნების უნარი, ხოლო ანალურ ვექტორთან ერთად მის ამ უნარს ემატება ინფორმირებულობა რაც ანალ-ყნოსვას ბრწყინვალე ფსიქიატრად აქცევს (ხოლო თუ ვიზუალიც ერთვის – ფსიქოტერაპევტადაც).

(სრული ტექსტი დაიდება სვფ-ს ფასიან ჯგუფში https://www.facebook.com/groups/571353209673619/?ref=group_header )  

  • ზედმეტი სიტყვების გარეშე - პირდაპირ ათიანში

  • სამყაროს მბრძანებელი და კაპრიზული ქალბატონი

  • ყნოსვის ვექტორი – ზოგადი მიმოხილვა

  • წითელი (ურეთრალური) და იისფერი (ყნოსვის) ვექტორების შეთავსება

  • როგორ გვეხმარება ყნოსვის ვექტორი მოვლენების მართვაში

  • ომის და მშვიდობის მდგომარეობები ყნოსვით ფსიქოტიპში

  • ფსიქოტიპების გარეგანი გამოვლინებები - ყნოსვა

  • ყნოსვის ვექტორი (მოკლე მიმოხილვა)