ორალური ზომა კაცობრიობის ისტორიაში

ყველა ჯგუფში, იქნება ეს რაღაც დაწესებულება, კაცობრიობა თუ სამყარო, არსებობს ზომა, რომელიც პასუხისმგებელია გაერთიანებაზე. ნებისმიერი ადამიანის სხვა ადამიანებთან, ან სისტემის სხვა სისტემებთან გაერთიანებაზე, იმისთვის რომ შეიქმნას უფრო მაღალი წესრიგის სისტემა. თეფში, რომელიც ერთიანდება ჩანგალთან, ჭიქასთან და კოვზთან, მათთან ერთობით ქმნის სუფრის ჭურჭლის ნაკრებს. ორგანიზაცია, რომელიც ერთიანდება სხვა ორგანიზაციასთან, ქმნის ჰოლდინგს, ან კორპორაციას და ა.შ. ნებისმიერ შემთხვევაში საჭიროა გაერთიანება, რომ რაღაც გამოვიდეს. ერთი, ცალკე აღებული ადამიანი სუსტია, რადგან მას არ შეუძლია ყველ ფუნქცია თავად შეასრულოს. როგორ ვურთიერთობთ ჩვენ სხვებთან? საუბრით. პირი (სამეტყველო აპარატი) არის ორგანო, რომელიც გვეხმარება ერთმანეთისთვის აზრების გაცვლაში, გაერთიანებაში, სხვაბისთვის ინფორმაციის გადაცემაში. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა: როგორც სხეულს ჭირდება პირი, ისევე ჭირდება ის ორგანიზაციას, კაცობრიობას და სამყაროსაც. საჭიროა ადამიანი, რომლის ეროგენული ზონაა პირი (ორალური ზონა).

მეტყველება — ესაა გამოცდილების გაცვლა, რომელიც გადარჩენის უნარს ზრდის, და ამის საშუალება ორალურმა ზომმ მოგვცა. ვიღაც ავად გახდა, შემთხვევით რაღაც მიქსტურა დალია და გამოჯანმრთელდა. ეს გამოცდილება მან სხვა ადამიანებს გაუზიარა, და მათაც ამ მიქსტურის წამლად გმოყენება დაიწყეს.

ადამიანის აზროვნება კანურ ფაზაში სიტყვებზეა აწყობილი. სანამ არ იცით „ვექტორისა“ და მისი სახესხვაობების კატეგორია, თქვენ ვერ იფიქრებთ ამ ცნებებით. იმ ფაქტორების ყურადღებაში მიღება, რომლებიც სიტყვებით არაა აღნიშნული, შეუძებელია. ნებისმიერი აზრი, საგანი და მოქმედება სიტყვებით აისახება. გარდა სხვა რამეებისა, ეს აჩვენებს, თუ როგორი მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის, რომ ბავშვობიდანვე განავითაროს მეტყველების უნარი. რაც უფრო მეტი სიტყვა იცი, მით უფრო მეტია ხედვის არეალი, რადგანაც მეტ რამეზე შეგიძლია ფიქრი. თქვენ ვერ იფიქრებთ ვექტორზე, სანამ ამ სიტყვას არ ექნება განსაზღვრება და იგი აზრით არ აღივსება თქვენს გონებაში. დღეისათვის სიტყვები – ესაა კუბიკები, რომლებითაც ჩვენი გონება თამაშობს. მაგრამ არსებობს სიტყვათა ერთგვარი განსაკუთრებულობა.

სრული ტექსტი იხილეთ ფასიან ჯგუფში: https://www.facebook.com/groups/571353209673619/