კატეგორია: ვექტორები


 სხვადასხვა, ვექტორები
რომელი ფსიქოტიპი (ვექტორი) როგორი მეგობარია (ნაწილი მეორე)

როგორც იცით ორალური ვექტორის ფუნქციაა - ადამიანების გაერთიანება ვერბალური კავშირებით. სიტყვა - ესაა ადამიანებს შორის ...

 სხვადასხვა, ვექტორები
განსხვავება ზედა და ქვედა ვექტორებს შორის (მეორე ნაწილი)

დღეს კაცობრიობა იმყოფება კანურ ფაზაში. კანური ფაზის არსი იმაშია, რომ ყოველი ქმნილება გააერთიანოს. იმისთვის რომ ქმნილე...

 სხვადასხვა, ვექტორები
ვექტორები და სიკვდილი

კუნთისთვის დაბადებაც უკვე ტრამვულია, მისი ძირითადი ფასეულობები და მოტივატორები 4 საბაზისო მოთხოვნილებაა ჭამა-სმა, გამ...

ვექტორები, კანის
კანის ვექტორის საუკეთესო განვითარება

იდეალურად განვითარებული კანი, ჯგუფზე და ჯგუფის რესურსებზე ისევე ზრუნავს, როგორც საკუთარზე, რადგან ის უკვე იაზრებს, რო...

კომბინაციები,  სხვადასხვა, ვექტორები, კანის, ანალური
როგორ აყალიბებს სტრესი მდგომარეობებს

ბავშვის თვისებათა ძირითადი ნაწილი ყალიბდება პუბერტაციამდე ასაკში

ვექტორები
მორალურ-ზნეობრივი დეგენერაციის სინდრომი

მორალურ-ზნეობრივი დეგენერაციის სინდრომი

ვექტორები,  სხვადასხვა
რომელი ფსიქოტიპი (ვექტორი) როგორი მეგობარია (პირველი ნაწილი)

თითოეულ ვექტორს აქვს საკუთარი მექანიზმი, რომლითაც აზროვნებს, აგებს ურთიერთობებს, რანჟირდება გარე სამყაროსთან და ა.შ. ...

შესავალი, ვექტორები,  სხვადასხვა
ფსიქოტიპები სისტმურ-ვექტორულ ფსიქოლოგიაში

სვფ-ში ვექტორი წარმოადგენს ადამიანური თვისებების ნაკრებს, რომლებიც მის ხასიათს, ფასულობათა სისტემას, მისი საქციელს თა...