კატეგორია: ურეთრალური


ურეთრალური
ურეთრალის ვექტორიანი მდედრი

თუ შევხედავთ ურეთრალის ვექტორიანი მდედრის მომწიფების ეტაპებს, ის თითქმის ისეთივეა, როგორც ეს აღვწერეთ ურეთრალის ვექტო...

ყნოსვითი, ურეთრალური,კომბინაციები
წითელი (ურეთრალური) და იისფერი (ყნოსვის) ვექტორების შეთავსება

წითელი-იისფერის (ურეთრალ-ყნოსვა) კომბინაცია (ერთ ადამიანში) ერთ-ერთი ყველაზე რთულია. მას ბავშვობიდან ტანჯავს შეუთავსე...

ურეთრალური, ბავშვები
თავნებას აღზრდა

თუ სწორად მიუდგებით ურეთრალური ბავშვი ყველაზე იოლი აღსაზრდელია. მისთვის შესაფერი პასუხისმგებლობა დააკისრეთ და დაინახა...

ურეთრალური, კანის, ბავშვები
განსხვავება კანური და ურეთრალური ფსიქოტიპის ბავშვებს შორის

ორივე მოძრავია, ორივე მათგანის გარშემო ბავშვები გროვდებიან, ორივეს გოგონები ეხვევიან გარს.

ურეთრალური, ანალური, ბავშვები
ანალის ვექტორიანი მშობლების ურეთრალი შვილი

ანალის ვექტორიანი მშობლების ურეთრალი შვილი

ურეთრალური,  სხვადასხვა, შესავალი, ბავშვები
ბელადის აზროვნება და დამოკიდებულებები

ბელადის აზროვნება და დამოკიდებულებები

ურეთრალური,  სხვადასხვა
ვინაა ალფა-მამრი? ფსიქოლოგია მამაკაცებისთვის

ვინაა ალფა-მამრი? ფსიქოლოგია მამაკაცებისთვის

ურეთრალური,  სხვადასხვა
პოლიგამია ურეთრალურ ვექტორში

პოლიგამია ურეთრალურ ვექტორში

ურეთრალური
მეფე ქალი - ფარით ან ფარზე

ურეთრალური ქალი - გოგონების საზოგადოდ მიღებულ წესებში ვერ ჯდება, ის არ ცდილობს მშობლებისგან მოდური ტანსაცმლისა და სამ...

სმენის, ურეთრალური,კომბინაციები
ურეთრალური და სმენის ვექტორების კომბინაცია

ურეთრალური და სმენის ვექტორების კომბინაცია

ყნოსვითი, ურეთრალური,კომბინაციები
ურეთრალური და ყნოსვითი ფსიქოტიპების კომბინაცია

ჯგუფში ეს ორი ფსიქოტიპი ქმნის ურღვევ და დაუმარცხებელ ტანდემს

ურეთრალური
როგორ მუშაობს ურეთრალის აზროვნება პრაქტიკაში

ალექსანდრეს და დარიოსის დაპირისპირება ვექტორულ ჭრილში

სმენის, ვიზუალური, ურეთრალური
ურეთრალ-სმენა ვიზუალით

ურეთრალ-სმენის კომბინაციაზე ვიზუალის დართვის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სმენის, ურეთრალური,კომბინაციები
ურეთრალ-სმენური სუიციდალური კომპლექსი

სიცოცხლის წყურვილის ყველაზე მაღალი და ყველაზე დაბალი ამპლიტუდის კომბინაცია

ურეთრალური,დაზიანებები
ურეთრალური ვექტორის დაზიანებები და სტრესები

ურეთრალრი ვექტორის დაზიანებები და სტრესები

ურეთრალური, კანის, ანალური,კომბინაციები
ქვედა ვექტორები კომბინაციებში

ქვედა ვექტორები კომბინაციებში.