კატეგორია: შესავალი


ურეთრალური,  სხვადასხვა, შესავალი, ბავშვები
ბელადის აზროვნება და დამოკიდებულებები

ბელადის აზროვნება და დამოკიდებულებები

ვექტორები,  სხვადასხვა, შესავალი
ფსიქოტიპები სისტმურ-ვექტორულ ფსიქოლოგიაში

სვფ-ში ვექტორი წარმოადგენს ადამიანური თვისებების ნაკრებს, რომლებიც მის ხასიათს, ფასულობათა სისტემას, მისი საქციელს თა...

შესავალი
ვექტორთა გარეგნული გამოვლინებები

ვექტორთა გარეგნული გამოვლინებები

 სხვადასხვა, შესავალი
მოკლედ რვა ვექტორის შესახებ

ბურლანს სტატიაში აქვს დაშვებული მთელი რიგი უხეში შეცდომები, რომლებსაც სვფ-ს ქართული ჯგუფი არ იზიარებს, თუმცა სტატიაში...

 სხვადასხვა, შესავალი
ვექტორული ფსიქოლოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

ვექტორული ფსიქოლოგიის მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი

კუნთი, შესავალი
კუნთის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

როგორც ცხოვრებაში ისე ჩაცმაში კუნთის ვექტორი უბრალო და უპრეტენზიოა. კუნთის ვექტორიანის მისწრაფებაა იყოს ისე როგორც ყვ...

ანალური, შესავალი
ანალური ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

ანალის ვექტორიანი ადამიანის ფსიქიკა ფუნქციონალურად განწყობილია შეგოვებისკენ, ინფორმაციის დაგროვება - სტუქტურიზაციისკე...

 კანის, შესავალი
კანის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

სინაზე და მოქნილობა, მოძრაობა, ასევე მიდრეკილება თვითშემოსაზღვრისაკენ - მთელი ეს მახასიათებლები კანის ვექტორში ასახავ...

ურეთრალური, შესავალი
ურეთრალური ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

არის რამდენიმე მკაფიო შტრიხი გარეგნობაში, რითაც შეგვიძლია გამოვარჩიოთ ურეთრალური ვექტორის მქონე ადამიანი სხვების ფონზ...

ორალური, შესავალი
ორალური ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

განიერი პირი, სქელი ტუჩები, მკაფიოდ გამოხატული არტიკულაცია, გრძელი ენა - მთელი ეს ბუნებრიობები ქმნიან შთაბეჭდილებას ა...

ვიზუალური, შესავალი
ვიზუალური ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის მთავარი მისწრაფებაა - იყოს შეუმჩნეველი. მისი გარეგნული გამომეტყველება ხშირად შეესატყვისე...

ყნოსვითი, შესავალი
ყნოსვის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

ყნოსვის ვექტორიანი ადამიანის მთავარი მისწრაფებაა - იყოს შეუმჩნეველი. მისი გარეგნული გამომეტყველება ხშირად შეესატყვისე...

სმენის, შესავალი
სმენის ვექტორის ზოგადი მიმოხილვა

სმენის ვექტორი ერთადერთია ვინც საკუთარ თავს არ აიგივებს სხეულთან რომელიც მისი მისი მატარებელია მატერიალურ სამყაროში. ...