კატეგორია:  კანის


 კანის
კანის ვექტორი - ოჯახური ურთიერთობები

თვით ვექტორების დაყოფა, ჩვენ მიგვანიშნებს იმაზე, მხოლოდ ერთი ადამიანი (ან მხოლოდ ერთი კატეგორიის ადამიანები) უძლურია ...

 კანის
კანის ვექტორი - ფორმულის მოქმედება პრაქტიკაში

თითოეული ვექტორის ჯანმრთელობა და რეალიზაცია დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად აცნობიერებს ის საკუთარ ფუნქციას, საკუთარ ...

 კანის
კანის ვექტორი - განვითარება

განვითარება არის ინდივიდის შესაძლებლობის ხარისხი, რამდენად შეუძლია გავლენის მოხდენა ჯგუფის მოძრაობაზე, ანუ ინდივიდის ...

 კანის
კანის ვექტორი - მოძრაობა (მოქმედება)

კანის ვექტორიანი ბავშვი როდესაც გაკვეთილზე ზის ყოველთვის ან სკამს აკოტავებს, ან ფეხებს იქნევს, არ შეუძლია ერთ ადგილას...

 კანის
კანის ვექტორი - ურთიერთობა

კანის ვექტორის ურთიერთობის თვისებაა მოქნილობა ადაპტაციისაა და სარგებლის მიღება, კანის ვექტორიანები ჭამენ იმდენს რამდე...

 კანის
კანის ვექტორი - აზროვნება

კანის ვექტორიანები ყველაფერს ითვლიან. კიბეზე ასვლის დროსაც კი ითვლიან საფეხურებს, ითვლიან ყველაფერს რასაც კი უყურებენ...

 კანის
კანის ვექტორის ფუძე და მოცულობა

რა არის კანის ვექტორის ფუძე? ესაა ფორმა, ესაა სხეული შემოსაზღვრული კანით, კანის ვექტორი კაცობრიობისთვის იგივეა რაც კა...

 კანის
კანის ვექტორის გარეგნული იერსახე

კანის ვექტორიანებს აქვთ განსაკუთრებულად მგრძნობიარე კანი, ეს უცებ იგრძნობა, მათი კანი თხელი და ნაზია. მაგალითად მას შ...

 კანის, ბავშვები
კანის ვექტორიანი ბავშვები

კანის ვექტორიანი ბავშვი ძალიან სწრაფად ითვისებს თანამედროვე ტექნიკას, აიფონს, მობილურ ტელეფონს. აჭერს ნებისმერი საყო...

 კანის,დაზიანებები
კანური ფსიქოტიპის დაზიანებები და სტრესები

კანები დროს აწმყოდან გამომდინარე აღიქვამენ, მათთვის მთავარია აქ და ახლა. ამიტომ მათთვის დრო ფასეული რესურსია, რომელიც...

ვექტორები, კანის
კანის ვექტორის საუკეთესო განვითარება

იდეალურად განვითარებული კანი, ჯგუფზე და ჯგუფის რესურსებზე ისევე ზრუნავს, როგორც საკუთარზე, რადგან ის უკვე იაზრებს, რო...

 კანის
კანის ვექტორის დამახასიათებელი დაზიანებები და სტრესები

სტრესების შემდეგი რიგი, რომელიც კანის ვექტორს ახასიათებს, კავშირშია მის თვითშეფასებასთან.

 კანის
კანური ფსიქოტიპის ხასიათი

კანისთვის დამახასიათებელი საქციელი და ჩვევები. მაშ ასე კანს უყვარს: თითების ტკაცუნი. ნამცეცებისა და ბუსუსებისს მოცი...

 კანის
კანის ვექტორის რანჟირება და ოჯახური ურთიერთობები

ხშირად ისმის კითხვა, შეიძლება თუ არა კანის ვექტორიანი იყოს ქორწინებაში ერთგული?

 კანის, ანალური
როგორ მუშაობს კანური და ანალური ვექტორების აზროვნება

კანის ვექტორი აწმყოა, დროის მოცემული მომენტი, ის კი ყოველ წამს იცვლება.

ურეთრალური, კანის, ბავშვები
განსხვავება კანური და ურეთრალური ფსიქოტიპის ბავშვებს შორის

ორივე მოძრავია, ორივე მათგანის გარშემო ბავშვები გროვდებიან, ორივეს გოგონები ეხვევიან გარს.